zmuda

biuro@zmuda-nieruchomosci.eu

ul. Romanowskiego 24/5

O Nas

„POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEKŁADA SIĘ BEZPOŚREDNIO NA ZADOWOLENIE KLIENTÓW”
dlatego oczywiste jest, że chcielibyśmy nawiązać z Państwem współpracę i obsługiwać Państwa w sposób na jaki zasługujecie, a więc …najlepiej …i najszybciej jak tylko można. Dla Państwa wygody dojedziemy pod wskazany adres po wcześniejszym umówieniu? a zatem …zapraszam do współpracy !

TROCHĘ O NAS…

Biuro „NIERUCHOMOŚCI Żmuda” jest nową firmą oferującą kompleksową obsługę sprzedaży lub zakupu nieruchomości. Nasi doświadczeni agenci będą asystowali Cię na każdym etapie zakupu, sprzedaży lub wynajęcia Twojej nieruchomości. W dzisiejszych czasach załatwienie formalności zajmuje mnóstwo czasu, współpracując z nami oszczędzasz go.

Jeżeli szukasz nieruchomości znajdziemy ją dla Ciebie w najkrótszym możliwym terminie. Osobom chcącym sprzedać swoją nieruchomość gwarantujemy jej szerokie rozpowszechnianie dzięki stałej współpracy z wieloma portalami nieruchomościowymi.

Dodatkowo zajmiemy się profesjonalnie przeprowadzkami oraz polecimy zaufaną ekipę budowlaną, przygotujemy nieruchomość do profesjonalnej sesji zdjęciowej i wykonamy je na Państwa życzenie.

Gwarantujemy:

 • kompleksową obsługę transakcji
 • dbałość  o finansowy interes klienta
 • możliwość indywidualnej negocjacji prowizji przy umowach na wyłączność

Ustawy i akty prawne:

  • Dyrektywa UE Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.05.1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, 3 1997 L 0007.
  • Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.05.1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, 3 1997 L 0007.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
  • Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  • Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 r.
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r.
  • Ustawa ? Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane.
  • Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.
  • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
  • Ustawa o podatku od towarów i usług dnia 11 marca 2004 r.
  • Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomości oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 8 października 2004 r.
  • Ustawa o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z dnia 29 lipca 2005 r.
  • Ustawaz dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
  • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.