zmuda

biuro@zmuda-nieruchomosci.eu

ul. Romanowskiego 24/5

RODO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE  SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Anna Żmuda-Trzebiatowska – reprezentująca Biuro „Nieruchomości Żmuda

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit b), c), f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. ( RODO) w celu realizacji umowy.

Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art.6 ust. 1 lit a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. Z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

Administrator danych nie udostępnia danych ani nie przekazuje do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją umowy , będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody przetwarzane będą do czasu jej odwołania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo wnoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku stwierdzenia , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( po 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania,  ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 lit a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celach podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji.

W sprawie danych osobowych możecie się Państwo kontaktować pod numerami telefonów: 58-622-26-67 i  884-88-89-86 lub na adres mailowy: biuro@zmuda-nieruchomosci.eu